Meni

Disponenti i špediteri

Lako planiranje, izvršavanje i kontrola zadataka

  • Nalog/ugovor sa konačnom cenom/ 1 + adrese, zadaci:

  • Nalog/ ugovor sa cenom za pojedinačne poslove/ 1 + adrese;

  • Nalog /ugovor sa cenom po kilometru /prazan...pun/;

  • Nalog /ugovor sa cenom po dogovorenim delovima;

  • Dodavanje dodatnih trškova svakom zadatku u nalogu/ugovoru;

  • Dodavanje datoteka u nalog za transport;

  • Automatsko slanje e-pošte na fakturisanje naloga, a zatim prosleđivanje fakture klijentu putem e-pošte.

Planiranje i izvršenje zadataka

  • Trenutni izveštaji o udaljenosti kamiona od adrese utovara ili istovara;

  • Sistem beleži nedovoljnu uposlenost prevoznog sredstva /stajanje bez tereta/

  • Sledite indikator slobodnog mesta u tovarnom prostoru kako biste izvršili putem naknadni utovar.

Planiranje i izvršenje zadataka

Kontaktirajte vozača

Možete ga poslati preko aplikacije na telefonu vozača ili preko navigacionog uređaja na instrument tabli u kabini kamiona (ako vaš telematski sistem to podržava).

Pokazuje klikom vozača status / utovar , istovar / direktno u sistem i zadatke špeditera / disponenta/ .

Kontaktirajte vozača

GPS praćenje i kontrola, integracija sa vašim GPS operaterom

Mi vizualizujemo u realnom vremenu podatke iz vašeg telematskog sistema, obrađene tako, da se teret i vozila mogu pratiti u realnom vremenu na mapi.

GPS praćenje i kontrola, integracija sa vašim GPS operaterom

Inteligentni sistem izdavanja računa

Koristite inteligentni sistem izdavanja računa pod dogovorenim uslovima (prateća dokumenta, prilikom utovara, prilikom istovara) prema pojedinačnim uslovima ugovora sa klijentima. Tako sistem beleži blagovremenu pripremu i slanje računa itd.

Inteligentni sistem izdavanja računa

Reference za izveštavanje u preduzeću i klijentima

Nalogodavci i špediteri često zahtevaju od transportnih preduzeća periodično da šalju informacije o trenutnom očekivanom vremenu dolaska kamiona na rutu. TMS sistem za upravljanje transportom podržava automatizovano slanje e-pošte sa ažuriranim informacijama o očekivanom vremenu dolaska.

Reference za izveštavanje u preduzeću i klijentima

TMS sistem upravljanja transportom

TMS sistem upravljanja transportom

Zatraži demo

PREUZMITE APLIKACIJU

Preuzmite našu aplikaciju i uživajte u najboljoj usluzi TransportOrganizer

Get it on Google PlayApple Store