Меню

Отчетници

Импортиране на различните картови разходи от Excel

  • Въвеждане на разходи, които автоматично се разпределят в транспортните курсове по товарни автомобили на база на период или изминати километри. Импортиране на различните картови разходи от Excel.
  • Генериране на отчет въз основа на автоматично въведените данни от карти за гориво и банкови карти, както и ръчно добавени данни. Изчислява се изразходени средства и командировъчни на шофьора.
  • Системата индикира за зареждане с грешната карта /при работа с повече от една карта е възможно например вместо с OMV карта шофьора да зареди с DKV карта/. Така Вие можете да контролирате дали вашите преференциални отстъпки не се губят заради недобросъветните действия на вашите служители.
  • Ежедневният отчет, който Вие или Вашия колега спедитор или диспонент можете да вписвате добрите и лоши постъпки на шофьора, се отразява в генерирания отчет за неговата работа и се виждат при смятане на неговите командировъчни.
  • Автоматизирано всеки месец към транспортните курсове се калкулират разходи за заплати и амортизации.
  • Система за алармиране при необходимост от подновяване на застраховки, документи, ремонти и други.
  • Налична е и система за отчитане на сервизни дейности, като закупуване на резервни части за последващото им влагане в транспортните средства.
  • Използвате интелигентна система за фактуриране при договорени условия (изпратени документи, при товарене, при разтоварване) на според индивидуалните условия на договорите с клиентите. Така системата нотифицира за навременно изготвяне и изпращане на фактури и др.
  • Система за анализ, проследяване и напомняне за вземанията и задълженията.
Импортиране на различните картови разходи от Excel

Система за управление на транспорта TMS

Система за управление на транспорта TMS

Заяви демо

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Изтеглете нашето приложение и се насладете на най-доброто обслужване от TransportOrganizer.

Get it on Google PlayApple Store